Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Dit jaar, 2020 gaat de boeken in als een bijzonder jaar, Corona heeft een grote invloed op ons allemaal. Door alle restricties kunnen we niet naar een muziekoptreden of een voetbalwedstrijd, en zelfs door het nieuwe pakket maatregelen kunnen we niet meer naar de sportschool.
En kunnen we ook al langer niet meer onbeperkt alle vrienden en familie bezoeken.
Gezondheid is een groot goed, zeker in deze tijd. In Nederland worden we steeds ouder, maar er zijn ook steeds meer chronische ziekten waar men mee dient te leven, zoals bv diabetes, reuma of overgewicht. Wat is gezondheid precies?
In 1948 was de definitie beschreven door de WHO: Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Wellicht is de definitie niet meer van deze tijd, want wanneer ben je in een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn? En zou dat betekenen wanneer iemand die chronisch ziek is per definitie niet gezond is? Er zijn op dit moment bijna 10.000.000 chronisch zieken in Nederland.
Je gezondheid gaat verder dan de fysieke en mentale toestand waarin je verkeert.
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve gezondheid kijkt naar zes verschillende dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Op www.iph.nl/tools kan je deze spinnenweb voor jou zelf invullen.

Als je naar diegene kijkt vanuit de zes dimensies is deze persoon chronisch ziek maar kan het heel goed zijn dat diegene zich mentaal sterk voelt, een goede baan heeft en fijne vrienden. Dan zal zijn gevoel van zijn totale gezondheid hoog zijn. Kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden geeft een positieve kijk op gezondheid.

Comments are closed.