Welkom bij Fitwerk in de Oosterpoort!

Jouw toegang tot een gezonde leefstijl, fitness en fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Kosten zorgverzekering:

Er bestaan 2 soorten zorgverzekeringen; de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.  Een basisverzekering is in Nederland verplicht, een aanvullende verzekering kan je voor kiezen. U kunt hier lezen wat deze zorgverzekeringen betekenen voor de vergoedingen fysiotherapie.

Basisverzekering:

De eerste 18 behandelingen voor personen onder de 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering, hiervoor is geen aanvullende verzekering nodig.

Vanaf het 18e jaar vergoedt geen enkele basisverzekering fysiotherapie. Alleen in het geval van een aantal chronische aandoeningen (bv. bij een operatie) vergoedt de basisverzekering fysiotherapie, maar pas vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen komen in het geval van zo’n chronische aandoening vanuit de aanvullende zorgverzekering, heeft u geen aanvullende zorgverzekering, dan komen de kosten van de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

Aanvullende zorgverzekering:

Om vanaf 18 jaar reguliere fysiotherapie (geen chronische aandoening) vergoed te krijgen is een aanvullende verzekering nodig. In uw polis kunt u nazien hoeveel behandelingen u in uw pakket heeft.

DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie):

Sinds 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Alleen voor eerder genoemde chronische aandoeningen heeft u een verwijzing nodig van de arts of specialist.

Contracten:

Fitwerk heeft (per 1 januari 2021 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract, declaraties worden hierdoor meteen door Fitwerk ingediend bij uw zorgverzekeraar en rechtstreeks vergoedt indien uw polis dekking geeft voor fysiotherapie.

Fitwerk30 | fitscan